LUXEMBURG - Binnenvaartschepen kunnen over ongeveer zes jaar van Nederland naar Parijs varen. De Fransen beginnen in 2008 te graven aan een breed kanaal, meldde minister Karla Peijs (Verkeer) vrijdag in de marge van een EU-vergadering.

De minister toonde zich tevreden over de Franse voortvarendheid. "Supersnel", oordeelde ze. "Zo snel zouden wij het nooit voor elkaar krijgen. Hier moeten we eerst acht jaar studeren", voegde ze er glimlachend aan toe.

Momenteel kunnen binnenvaartschepen via Antwerpen alleen naar Parijs op slingerende en smalle riviertjes. Die vaarweg moet in Noord-Frankrijk breed en recht worden, zo besloten Peijs en haar Belgische en Franse collega's eind 2003 bij een EU-vergadering. Op voorstel van Peijs is het project aangemeld voor Europese subsidie.

Peijs noemt het kanaal erg belangrijk voor Nederland. Van de West-Europese binnenvaartschepen is 80 procent in Nederlandse handen. "Zo kun je Parijs bereiken met bijvoorbeeld bouwstoffen. Dat kan nu alleen vanuit het zuiden."

Een studie toonde eind 2004 dat er veel animo is voor het kanaal. Een berekening liet zien dat de schepen hier 13 miljoen ton vracht per jaar kunnen vervoeren. Driekwart van de bedrijven langs de Schelde en de Seine hebben gezegd de waterweg te willen gebruiken, onder meer voor het vervoer van Frans graan naar Nederland.