AMSTERDAM - De werkloosheid onder Nederlandse jongeren tussen de 15 en 22 jaar neemt niet af. Dat stellen ambtenaren van Sociale Zaken in een interne notitie, waaruit het dagblad Trouw vrijdag publiceert. De notitie werd woensdag in het bewindsliedenoverleg besproken door de staatssecretarissen Henk van Hoof (Sociale Zaken) en Mark Rutte (Onderwijs).

Van Hoof vroeg zijn ambtenaren eerder dit jaar om meer helderheid over de ontwikkeling van de jeugdwerkloosheid. In de agenda van het overleg van woensdag staat dat hij indertijd de indruk had "dat het wel meevalt." De ambtenaren concluderen nu echter dat de "werkloosheid onder jongeren van 15-22 jaar exclusief scholieren onverminderd hoog is."

Allochtonen

De werkloosheid onder jongeren tot 22 jaar die niet op school zitten, lag in 2005 gemiddeld op 15 procent tegen 14,5 in 2004. Het gaat voor een groot deel om allochtone jongeren.

De ambtenaren wijzen ook op de groeiende groep jongeren die zich niet meldt als werkzoekende. Het gaat om personen die geen opleiding volgen en officieel niet op zoek zijn naar werk. Harde cijfers zijn er niet maar de ambtenaren schatten dat die groep vorig jaar is gegroeid van 23.000 naar 30.000. Bovendien wijzen de ambtenaren erop dat de kans om uit de bijstand te komen, is afgenomen.

Gunstiger

Van Hoof laat via zijn woordvoerder aan Trouw weten niet tevreden te zijn over het werk van de ambtenaren, omdat het te veel zou leunen op cijfers over 2005. Na de zomer volgt daarom een nieuwe rapportage. De staatssecretaris verwacht dat het beeld dat daarin wordt geschetst, gunstiger zal zijn.

De Taskforce Jeugdwerkloosheid liet later op de dag weten dat er volgens CBS-cijfers wel degelijk een daling is. "De cijfers betreffen een jaargemiddelde over 2005. De eerste helft van 2005 laat nog ongunstige cijfers zien. In de tweede helft van 2005 trad een daling van de jeugdwerkloosheid op die zich nog steeds voortzet. De daling in de tweede helft van 2005 wordt in het gemiddelde tenietgedaan door de ongunstige cijfers van de eerste helft van 2005", staat in een verklaring.