DEN HAAG - Er moet snel een normering komen van topinkomens in de publieke en semi-publieke sector. Dat zei minister president Jan Peter Balkenende (CDA) donderdagavond in een fel debat met de Tweede Kamer over de stijgende lonen in beide sectoren. Kamerlid Kees Vendrik (GroenLinks) diende een voorstel om alle huidige salarissen te bevriezen. Kamerlid Bert Bakker (D66) komt nog voor het zomerreces met een wetsvoorstel dat de lonen aan banden moet leggen.

Het debat werd aangevraagd naar aanleiding van een onderzoek dat eind vorige maand werd gepubliceerd in het weekblad Intermediair. Uit het onderzoek bleek dat de salarissen van directeuren van onder meer zorg- en onderwijsinstellingen flink zijn gestegen. De Kamer begreep niet waarom deze lonen hoger zijn dan die van premier. Nagenoeg alle partijen vroegen het kabinet snel met maatregelen te komen die de loonstijging inperkt. Balkenende had begrip voor die irritatie en deelde deze zorg van de Kamer.

Minister van Binnenlandse Zaken Johan Remkes (VVD) maande de Kamer tot kalmte. Hij wil meer tijd nemen en het advies van de commissie-Dijkstal in het najaar afwachten. De oud-VVD-minister onderzoekt het beloningsbeleid in de publieke sector.

Bovengrens

Uitgangspunt daarbij is dat het toekomstige salaris van de premier, 158 duizend euro per jaar, de bovengrens is. Remkes waarschuwde dat voordat over een norm in de semi-publieke sector kan worden gesproken, eerst over de publieke sector moet worden gedebatteerd.

Ook de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aart Jan de Geus (CDA) lag onder vuur. Hij kende een bonus van vijf procent toe aan voormalig directeur van uitkeringsinstantie UWV Tjibbe Joustra, terwijl hij daar niet meer werkzaam is. Joustra krijgt vijf procent bovenop zijn salaris van 175 duizend euro. De Geus wilde niet toegeven aan de wens van de Kamer de bonus alsnog in te trekken.

Uit het Intermediair-onderzoek bleek ook dat de directeur van zorginstelling Zorggroep Utrecht er vorig jaar veertigduizend euro op vooruit ging. De hoogste ambtenaar op het ministerie van de premier verdiende vorig jaar vijftien procent meer, ruim 186 duizend euro. Oud-Kamerlid Thijs Wöltgens (PvdA) verdiende in zijn laatste jaar als bestuurder van de Open Universiteit 230 duizend euro, een stijging van twintig procent ten opzichte van 2004.

Debat

Vorige maand werd een wet aangenomen waardoor de beloning van de top van een bedrijf met meer dan honderd werknemers openbaar moet worden gemaakt. In april zorgde het salaris van Essent-topman Michiel Boersma eveneens voor een fel debat in de Kamer. Boersma verdiende vorig jaar meer dan acht ton, inclusief een bonus van ruim tweehonderdduizend euro.

Zowel Remkes als De Geus hebben de Kamer beloofd nog voor het zomerreces verder te debatteren over de salarissen van topambtenaren. In het najaar wordt verder gesproken over een eventuele norm voor zowel de publieke als de semi-publieke sector.