MADRID - De Europese Centrale Bank (ECB) heeft haar rentetarieven weer verhoogd met 0,25 procentpunt. Voor het belangrijkste tarief, de herfinancieringsrente, gaat een percentage gelden van 2,75, zo maakte het bestuur van de bank donderdag bekend. Het herfinancieringstarief is de basis voor de rente waartegen commerciële banken bij de ECB kunnen lenen.

Het is geen verrassing dat de ECB de tarieven optrekt. Bankpresident Jean-Claude Trichet zei kortgeleden waakzaam te blijven, wat een signaal is voor hogere rente. Trichet noemde het gevaar dat van de hoge olieprijs uitgaat voor het algemene prijspeil. In december en maart verhoogde de bank de rente ook met 0,25 procentpunt.

Sommige analisten hadden een renteverhoging met 0,5 procentpunt niet uitgesloten. Ze wezen erop dat de inflatie in de twaalf landen die de euro als valuta hebben, in mei is gestegen tot 2,5 procent op jaarbasis, ruim meer dan de 2 procent die de ECB als hoogste grens hanteert. De bank kan de geldontwaarding beteugelen met hogere rente.

Risico

De economie in de eurozone kan een iets hogere rente wel aan. De groei lag in het eerste kwartaal op 1,9 procent op jaarbasis. Een sterkere renteverhoging brengt het risico mee dat de economische groei vertraagt. Bovendien zou bij een grote verhoging de euro, die toch al vrij sterk is, verder in koers stijgen en dat kan de export van de eurolanden in gevaar brengen.

Duitsland, dat het van de export moet hebben, heeft dan ook eerder deze week laten weten dat de bank de monetaire teugels niet te strak moet aanhalen. Ook de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, en het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, hebben gezegd dat de ECB voorzichtig moet zijn met rentemaatregelen.

De ECB vergadert twee keer per jaar over de rente buiten Frankfurt, waar het hoofdkantoor staat. Deze keer was Madrid aan de beurt.