DEN HAAG - Particuliere verhuurders hoeven toch minder mee te betalen aan het potje voor de huurtoeslag, de oude huursubsidie, dan aanvankelijk gepland. Minister Sybilla Dekker van Volkshuisvesting heeft een aangepast voorstel voor de betaalbaarheidsheffing huurwoningen gemaakt, bleek donderdag in de Tweede Kamer.

Met de aanpassing komt de bewindsvrouw de Kamer tegemoet. Vorige week botste zij met PvdA, VVD en LPF over de kwestie. Die vinden dat alleen (rijke) woningcorporaties moeten meebetalen aan de huurtoeslag voor de minima en andere lagere inkomensgroepen. Het laten meebetalen door de particuliere verhuurders komt volgens de partijen neer op een verkapte "extra belastingheffing".

Balans

Helemaal vrijstellen van een bijdrage aan de subsidiepot wil Dekker deze groep verhuurders niet. De particuliere verhuurders krijgen een korting van 35 procent op de WOZ-waarde van de panden, waarover de heffing betaald wordt. Op deze manier wil de minister komen tot een "zorgvuldige balans tussen het gelijkheidsbeginsel en een betekenisvol verschil in bijdrage" tussen corporaties en de private verhuurders, schrijft zij de Kamer.

De korting betekent dat de huurtoeslagpot minder wordt gespekt. Tot 2010 komt in totaal 75 miljoen euro minder binnen dan voorzien. Wat Dekker betreft hoeven de corporaties dit bedrag niet met een extra bijdrage te compenseren.

Meebetalen

Via de Wet betaalbaarheidsheffing huurwoningen worden verhuurders verplicht mee te betalen aan de huurtoeslag voor de laagste inkomensgroepen. Met de aanpassingen meegerekend dragen de corporaties en particuliere verhuurders dit (laatste half) jaar 154 miljoen euro bij. De komende drie jaar ligt dat bedrag rond de 350 miljoen euro.

Door de late verzending van het nieuwe voorstel aan de Kamer, woensdagavond laat, is het debat over de kwestie verschoven naar volgende week.