DEN HAAG - Bestaande WAO'ers die nu in de herkeuringsoperatie volledig worden afgekeurd, krijgen mogelijk net als nieuwe duurzaam arbeidsongeschikten een hogere uitkering. Na aandringen van de PvdA zegde het CDA donderdag in de Tweede Kamer toe de mogelijkheden hiertoe te willen onderzoeken als de herbeoordeling van 325.000 WAO'ers volgend jaar is afgerond.

CDA-Kamerlid Gerda Verburg had vorige week bij minister Aart Jan de Geus (Sociale Zaken) bedongen dat deze zomer wordt bekeken of de nieuwe uitkering voor volledig arbeidsongeschikten, de IVA, dit jaar kan stijgen van 70 naar 75 procent van het laatst verdiende loon. Haar collega Jet Bussemaker van de PvdA stelde dat dit ook moet gebeuren voor de bestaande WAO'ers die nu geheel worden afgekeurd voor werk.

De Geus tekende bezwaar aan tegen de suggestie van de PvdA dat de twee groepen arbeidsongeschikten gelijkwaardig zouden zijn. Hij wees erop dat sinds de invoering van het nieuwe WAO-stelsel dit jaar, de WIA, er een andere keuringssystematiek wordt gehanteerd.

Herstel

In het nieuwe stelsel worden mensen niet meer volledig afgekeurd als er zicht is op herstel, terwijl dat in het oude systeem nog wel gebeurt. "De oude groep is groter dan die in de IVA zou zijn."

Verburg benadrukte geen valse verwachtingen te willen scheppen en dat heel zorgvuldig de mogelijkheden moeten worden bekeken als de herkeuringsoperatie is afgerond. Bij de linkse oppositie is veel kritiek op deze operatie. Volgens de PvdA, GroenLinks en SP mag het niet zo zijn dat een grote groep mensen hun WAO-uitkering (deels) verliest, terwijl een minderheid aan de slag weet te komen en werkgevers ook zeggen weinig mogelijkheden voor hen te zien.

Ondersteunen

Bussemaker diende met steun van de VVD een motie in om werkgevers die relatief veel arbeidsgehandicapten aan werk helpen, financieel meer te ondersteunen. GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent verzette weer zich tegen de geplande afschaffing van de Pemba-boete. Deze boete behelst dat werkgevers meer WAO-premie betalen naarmate ze meer personeel in de WIA laten stromen.