UTRECHT - Geldproblemen van werknemers spelen een steeds grotere rol op de werkvloer. Dat concludeert het Nibud donderdag op basis van onderzoek onder driehonderd personeelsfunctionarissen. Ruim 70 procent van hen heeft het aantal werknemers met financiële problemen de afgelopen twee jaar zien stijgen. Ook zag 64 procent van de P&O'ers het aantal loonbeslagen toenemen.

Volgens het Nationaal instituut voor budgetvoorlichting (Nibud) worden geldproblemen meestal zichtbaar bij de werkgever zodra een schuldeiser beslag laat leggen op een deel van het loon van het personeelslid. Bedrijven zijn verplicht om hieraan mee te werken.

Diefstal

Maar dat betekent volgens het Nibud meer dan alleen wat extra werk in de salarisadministratie. Personeelsleden met schulden vormen een risico voor het bedrijfsleven volgens het Nibud. "Een werknemer met geldproblemen is gevoelig voor fraude en diefstal. Ook kunnen ze chantabel worden. Daarnaast hebben werknemers met geldzorgen vaak stress en slaapproblemen, wat leidt tot ziekteverzuim."

Veel werkgevers treffen financiële regelingen om medewerkers te helpen. Zo probeert ruim de helft een werknemer te helpen door een voorschot te geven op het vakantiegeld. Gemiddeld verwijzen drie op de vijf werkgevers schuldenaars door naar schuldhulpverlening. Drie op de tien verstrekken een lening.

Hulpverlening

Naarmate organisaties groter zijn, verwijzen ze vaker door hulpverlening en maatschappelijk werk. Kleinere werkgevers (minder dan tweehonderd werknemers) verstrekken weer vaker een lening.

De meeste P&O'ers (circa 85 procent) komen pas in actie als ze worden geconfronteerd met geldproblemen. De rest zegt preventieve maatregelen te nemen om loonbeslag te voorkomen. Zij betalen bijvoorbeeld op verzoek van hun werknemers vaste lasten uit het salaris, treffen een betalingsregeling met schuldeisers en verstrekken informatie over omgaan met geld.

Het Nibud pleit voor meer preventieve maatregelen op de werkvloer en heeft samen met de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement (NVP) een brochure ontwikkeld hoe ze kunnen helpen geldproblemen te voorkomen, te herkennen en op te lossen.