DEN HAAG - De economische groei is dit jaar nog iets hoger dan het Centraal Planbureau (CPB) eerder had verwacht. In nog vertrouwelijke berekeningen gaat het planbureau nu uit van een groei van 3 procent in 2006, een kwart procent meer dan eerder geraamd. Ingewijden hebben dat woensdag gezegd.

Voor volgend jaar is het CPB wat pessimistischer. Het verwacht dan een groei van 2,75 procent, een kwart procent minder dan eerder voorspeld. De terugval in 2007 is het gevolg van de hogere olieprijs.

De aantrekkende economie leidt ertoe dat ook het begrotingstekort terugloopt, maar de rekenmeesters van het kabinet zijn iets minder optimistisch dan minister Gerrit Zalm (Financiën).

Tekort

Die acht het mogelijk het jarenlange tekort dit jaar te kunnen wegpoetsen. Het CPB voorspelt in 2006 echter nog een tekort van 0,5 procent en in 2007 0,1 procent. Als rekening wordt gehouden met wat het kabinet aan lastenverlichting in petto heeft, komt het tekort volgend jaar uit op 0,3 tot 0,4 procent.

Verder heeft het CPB vooral goed nieuws voor het kabinet. De werkgelegenheid neemt 0,25 procent sneller toe dan verwacht en er zijn 25.000 mensen minder werkloos dan eerder voorspeld. De extra daling van de werkloosheid is ook in 2007 te verwachten, aldus het CPB.

Koopkracht

Ook de koopkracht trekt dit jaar verder aan, een half procent meer dan gedacht. Gemiddeld gaat iedereen er twee procent op vooruit. Volgend jaar is dat onder druk van stijgende energieprijzen een half procent, een kwart procent lager dan gedacht.