WOERDEN - VEMW, de organisatie die de belangen van grootgebruikers van energie behartigt, doet in een brief aan de Tweede Kamer haar beklag over de Gasunie, die voor volgend jaar aan veel klanten geen gas aanbiedt.

Het leveringsbedrijf van Gasunie, Gasunie Trade & Supply (GuTS), heeft aan de klanten laten weten dat de beschikbare hoeveelheid zogeheten hoogcalorisch gas voor volgend jaar verkocht is. Na bewerking kan hoogcalorisch gas ook als laagcalorisch gas worden geleverd aan onder meer huishoudens, aldus VEMW. Deze organisatie vreest dat de zekerheid van de levering van gas in gevaar komt.

Gasunie levert aan 80 procent van de Nederlandse markt en VEMW is bang dat veel gebruikers niet tijdig een andere aanbieder van gas kunnen vinden. De onzekerheid heeft de prijs van gas al opgestuwd. Voor huishoudens betekent het nu al een kostenverhoging van zo'n 20 euro per jaar, aldus VEMW.

Vrije markt

Een woordvoerder van GuTS bevestigt dat aan klanten in de industrie niet langer gas wordt aangeboden. Volgens hem is dit een gevolg van de vrije markt, waarop ook VEMW heeft aangedrongen.

Afnemers hebben er zelf voor gekozen om contracten te sluiten voor een periode van één of twee jaar. GuTS moet alle klanten gelijk behandelen en verkoopt volgens het principe wie het eerst komt, het eerst maalt. GuTS heeft voor 2007 ongeveer eenzelfde hoeveelheid hoogcalorisch gas beschikbaar als in voorgaande jaren, 8 tot 8,5 miljard kubieke meter. In de markt bleek de vraag 1 tot 1,5 miljard kubieke meter groter. Volgens de woordvoerder van GuTS is er maar een conclusie mogelijk: Afnemers verhandelen op hun beurt gas door aan het buitenland.

Gaswinning

Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken zegt dat deze situaties zich kunnen voordoen in een vrije markt. De tekorten van de industriële bedrijven doen zich voor bij hoogcalorisch gas, dat gewonnen wordt in de kleine velden. Hij wijst erop dat het beleid van minister Laurens Jan Brinkhorst erop gericht is om de kleine velden in de Noordzee meer tot ontwikkeling te brengen, evenals de gaswinning onder de Wadden.