MOSKOU - De oplage van kranten in de wereld is het afgelopen jaar met 0,56 procent gestegen. Daarmee rolden er eind 2005 dagelijks 439 miljoen kranten van de persen. Dit blijkt uit cijfers van WAN, de World Association of Newspapers, die momenteel bijeen is in Moskou.

Sinds 2001 is het aantal kranten in de wereld met 6 procent toegenomen. In Azië groeit de oplage van dagbladen het sterkst. Het beeld is enigszins vertekend omdat de gratis kranten niet zijn meegeteld. Als dit wel het geval zou zijn, bedroeg de stijging over de afgelopen vijf jaar 7,8 procent. De gratis kranten vormen inmiddels 6 procent van de totale oplage. In Europa is dat zelfs 17 procent.