DEN HAAG - De helft van de Nederlandse beroepsbevolking moet in 2020 een diploma van een universiteit of hogeschool op zak hebben. Die doelstelling heeft het kabinet vrijdag vastgesteld. Nu kent Nederland nog een tekort aan hoger opgeleiden.

Nu heeft ruim een derde van de beroepsbevolking een diploma van het hoger onderwijs. Om dit te verhogen naar de helft, moet het rendement van het hoger onderwijs omhoog: nu heeft 70 procent van de studenten na tien jaar een diploma gehaald. Dit moet stijgen naar 80 procent.

Maar ook moeten meer mensen hoger onderwijs gaan volgen. Sinds 2004 is al de ambitie dat in 2010 de helft van de jongeren een opleiding doet aan universiteit of hogeschool. De verwachting is dat dit gaat lukken: nu ligt dit percentage al op 44.

VMBO

De Onderwijsraad, die vorig jaar een advies uitbracht waar het kabinet nu op reageert, denkt dat er voor de deelname aan hoger onderwijs vooral veel winst te behalen valt onder de 60 procent van de leerlingen die naar het vmbo gaat. Een groter deel van de vmbo'ers zou via mbo kunnen doorstromen naar havo of vwo, het voorportaal tot een hogere opleiding.

Het kabinet zegt een groter aandeel hoger opgeleiden te willen bereiken met een aantal maatregelen die al aangekondigd zijn: onder meer een strengere aanpak van voortijdig schoolverlaters, meer studenten toelaten zonder vooropleiding en meer verschillende soorten opleidingen, zoals de korte hbo-opleidingen die nu opgezet worden. Dit alles mag echter niet ten koste gaan van de kwaliteit van het hoger onderwijs.