UTRECHT - Inwoners en ondernemers van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Dordrecht, Enschede, Leiden en Zwolle kunnen van hun gemeente versneld een betere dienstverlening verwachten. De zeven steden gaan actief aan de slag met de vernieuwingen en willen ook een voortrekkersrol vervullen voor alle andere gemeenten.

De gemeentesecretarissen van deze steden ondertekenden vrijdag in Utrecht een actieplan daartoe voor de komende vier jaar. Het kabinet had al het project de Andere Overheid in gang gezet. Doel daarvan is de dienstverlening door gemeenten te verbeteren en de bureaucratie te verminderen. De zeven willen hierin voorop lopen. Ze krijgen steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Om burgers sneller te helpen, zullen de steden een telefonisch contactcentrum opzetten dat bereikbaar is via één telefoonnummer.

Doorschakelen

Amsterdam en Rotterdam zijn de voorlopers. De medewerkers in zo'n antwoordcenter moeten in 2007 zeker 80 procent van de informatie-aanvragen direct afhandelen. Maximaal 20 procent mogen ze doorschakelen, per aanvrager hooguit drie keer. In 2010 moet er een 24-uurs bereikbaarheid zijn, waarbij een terugbelnotitie opgemaakt kan worden.

De steden pakken ook de Persoonlijke Internetpagina (PIP) bij de horens. Met deze service, waarbij inwoners hun eigen pagina met persoonsgegevens hebben, kunnen burgers snel en eenvoudig hun gemeentelijke zaken regelen. Het gaat om zaken als paspoorten, sociale voorzieningen, trouwdocumenten, vergunningen, belastingen.

Stoeptegels

Maar ook losse stoeptegels, defecte straatverlichting en andere zaken kunnen via de site gemeld worden. Volgend jaar begint in Den Haag, Dordrecht en Amsterdam een proef. In 2008 wordt de PIP landelijk uitgerold.

Ook willen de steden van onnodige regels en bureaucratie af, ook omdat dit het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Mensen ergeren zich vooral aan de slechte bereikbaarheid van de gemeente, telkens dezelfde gegevens aanleveren, wachten, systeemfouten en het gebrek aan inlevingsvermogen bij de ambtenaar. De zeven willen niet alleen de feitelijke lasten verminderen maar ook de bejegening verbeteren.

Hierbij sluiten ze aan bij de landelijke doelstelling om de administratieve lasten met een kwart omlaag te brengen.