DEN HAAG - Het is onduidelijk of de Belastingdienst aangiftes van particulieren goed controleert. De Algemene Rekenkamer constateert dat van driekwart van de gecontroleerde aangiftes het dossier onvolledig is.

Zo ontbreekt vaak informatie die de belastingplichtige heeft aangeleverd. In de helft van de gevallen is niet vast te stellen of terecht geld is teruggegeven of een boete is opgelegd. Soms was zelfs niet te achterhalen of de aangifte wel gecontroleerd was, aldus de Rekenkamer donderdag in een rapport.

Ze liep de controle van 433 aangiftes uit 2003 na. Het ging hierbij om aangiftes die door de fiscus waren geselecteerd voor een handmatige controle. In totaal ging het dat jaar om 900.000 zogenoemde 'risicovolle' aangiftes. De Belastingdienst ontvangt jaarlijks ongeveer 6,5 miljoen aangiftes.

Als de controle onvoldoende is, loopt het Rijk volgens de Rekenkamer het risico dat het belastinginkomsten mist.

Richtlijnen

Daarnaast constateert de Rekenkamer dat de Belastingdienst in 2003 niet alle belastingplichtigen op dezelfde manier behandeld heeft. Zo hebben sommige kantoren aangiftes die ze handmatig hadden moeten controleren automatisch afgedaan en andersom. Vorig jaar heeft de fiscus daar wel al actie op ondernomen door richtlijnen op te stellen die ervoor moeten zorgen dat alle belastingkantoren de aangiftes op dezelfde manier controleren.

De grootste oppositiepartij PvdA noemt de resultaten van het Rekenkamer-onderzoek "schandalig". Volgens Tweede Kamerlid Ferd Crone blijkt opnieuw dat het kabinet te veel heeft bezuinigd bij de Belastingdienst en haar bovendien te veel nieuwe taken heeft gegeven.

Schatkist

Behalve van staatssecretaris Joop Wijn (Financiën) eist Crone opheldering van minister Gerrit Zalm (Financiën). Hij vreest dat de schatkist veel geld is misgelopen. "Ik ben verontrust over de grote automatiseringsproblemen bij de fiscus en boos op het kabinet."