VOORBURG - Het aantal bijstandsuitkeringen is in het eerste kwartaal verder gedaald. Op 31 maart zaten 326.000 mensen in de bijstand, ruim 2000 minder dan een kwartaal eerder. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag bekendgemaakt.

Vergeleken met de eerste drie maanden van vorig jaar is de daling nog groter, namelijk 14.000. Dit betekent een afname van 4 procent. "Vooral jongere bijstandsgerechtigden lijken te profiteren van de aantrekkende economie. De afname kwam voor 80 procent voor rekening van personen jonger dan 35 jaar", aldus het CBS.

Vrouwen

Het CBS noemt het opvallend dat in het eerste kwartaal vooral minder vrouwen afhankelijk werden van de bijstand. "De afname van bijna 1500 uitkeringen bij vrouwen was 2,5 keer zo groot als die bij mannen", stelt het bureau. In het tweede en derde kwartaal van vorig jaar was de daling juist groter bij mannen.

Sinds 2004 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de bijstand. Het CBS constateert nu dat er grote verschillen zijn tussen gemeenten. "In één jaar tijd is in de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners het aantal bijstandsuitkeringen met bijna 9000 verminderd, een daling van 4,8 procent".

In Amersfoort en Breda, die ook tot deze steden behoren, bedroeg de daling met respectievelijk 10,3 en 7,9 procent echter ruwweg het dubbele. In Ede steeg het aantal uitkeringen zelfs.