DEN HAAG - Na zes jaar heeft Nederland weer een begrotingsoverschot. Het ministerie van Financiën meldde dinsdag voor de maand april een overschot van ongeveer twee miljard euro (0,4 procent van het bruto binnenlands product).

Als gevolg van economisch slechte jaren waren er lange tijd tekorten in de schatkist, in 2003 zelfs oplopend tot boven de Europees toegestane grens van drie procent van het bbp.

Minister Gerrit Zalm (Financiën) sloot onlangs al niet uit dat het kabinet vanwege de aantrekkende economie over heel 2006 een overschot zou kunnen halen. Voor dit jaar werd eerder een tekort van 1 procent voorspeld.