ROTTERDAM - Dertienduizend drop-outs moeten nog dit jaar aan een leerbaan worden geholpen. Het kabinet maakt 145 miljoen euro vrij voor werkloze jongeren tussen 16 en 23 jaar in de grootste 34 gemeenten.

Dat heeft de Taskforce Jeugdwerkloosheid, de projectgroep van de overheid die jeugdwerkloosheid bestrijdt, dinsdag bekendgemaakt op een conferentie over zogenoemd tweede-kansberoepsonderwijs in Rotterdam.

Een groot deel van de jongeren die bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) op zoek zijn naar een baan, voldoet nu niet aan de eisen die werkgevers stellen. Het zou gaan om dertig- tot veertigduizend jongeren. Volgens de Taskforce Jeugdwerkloosheid staan in de grootste 34 gemeenten in totaal negentienduizend werkloze jongeren ingeschreven bij het CWI.

Ziek

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt tien miljoen euro beschikbaar aan gemeenten voor een zogenoemde no-riskpolis. Daarmee dekt de gemeente de loonkosten voor werkgevers als een jongere met een leerbaan ziek wordt. Het ministerie van Financiën heeft veertig miljoen euro over voor een fiscale tegemoetkoming voor werkgevers als zij werkloze jongeren in een leerbaan plaatsen.

Het ministerie van Onderwijs ten slotte spendeert zestig miljoen euro aan extra begeleiding van jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs. Voor extra stageplaatsen en simulatiewerkplaatsen stelt het ministerie nog eens 35 miljoen euro beschikbaar.

Jeugdbeleid

Volgens FNV Jong-voorzitter Judith Ploegman schiet het gemeentelijk jeugdbeleid tekort. Dat zei zij dinsdag op de conferentie bij de presentatie van het onderzoek 'Jeugd. De kans van tegenwoordig' tegen wethouders van de 34 grootste steden en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aart Jan de Geus (CDA).

In het onderzoek zijn de collegeprogramma's van de grote gemeenten met elkaar vergeleken. "We zien dat Utrecht, Groningen en Dordrecht het nog redelijk doen. Breda en de gemeente Haarlemmermeer scoren ronduit slecht." FNV Jong maakt zich grote zorgen over de jeugdwerkloosheid.

Schoolverlaters

In het onderzoek is gekeken naar de beschikbaarheid van stageplaatsen bij de gemeenten, het aanbod van scholing en training en de aandacht voor voortijdige schoolverlaters. FNV Jong adviseert gemeenten goed samen te werken met de Regionale Opleidingscentra, het Midden- en Kleinbedrijf en de Centra voor Werk en Inkomen.

In oktober bleek uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat een ruime meerderheid van de jongeren negatief oordeelt over het jeugdbeleid van gemeenten. Die leggen de nadruk op het betrekken van jongeren bij het beleid. Maar het SCP stelt dat de ambities om jongeren bij het beleid te betrekken misschien wel te hoog gegrepen zijn.

Wensen

Een grote meerderheid van deze jongeren vindt dat de gemeente onvoldoende rekening houdt met specifieke wensen en problemen. Woordvoerder Jan Brouwer de Koning van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport zei toen dat er al veel nieuw beleid in gang is gezet om het jeugdbeleid te verbeteren.

Het project van de Taskforce om jongeren via een leerbaan aan werk te helpen begon twee jaar geleden. Voor mei volgend jaar moeten veertigduizend jongeren werk of een leerbaan hebben. Als de dinsdag gepresenteerde doelstelling wordt gehaald, is die ambitie verwezenlijkt.