DEN BOSCH - Het noodlijdende supermarktconcern Laurus moet ruim f 6,5 miljoen betalen aan concurrent Komart en Gekoma (moederbedrijf). Ook moet Laurus vijftien filialen overdragen aan de concurrent. Dat heeft de president van de rechtbank van Den Bosch donderdag bepaald.

Laurus moet binnen veertien dagen tijd uitvoering geven aan de overdracht van de filialen. Lukt dit niet, kost dat maximaal f 1 miljoen. Verder mag Laurus niet met andere partijen over deze filialen onderhandelen op straffe van een dwangsom oplopend tot maximaal f 10 miljoen.

Komart had een kort geding aangespannen tegen Laurus omdat deze afzag van eerder gemaakte afspraken. Het ging hierbij om de overdracht van een aantal Laurus-filialen aan Komart. De onenigheid stamt uit het tijdperk dat Laurus al zijn supermarkten wilde ombouwen tot Konmars.

Komart vs Konmar

Concurrent Komart voelde zich aangevallen in zijn positie omdat de namen van Komart en Konmar te veel op elkaar lijken. Door de ombouwoperatie zouden er ook Konmars in de nabije omgeving van het Gooi en Apeldoorn komen, waar veel Komarts zitten. Er zijn gesprekken gevoerd tussen Laurus en Komart-moeder Gekoma. Een aantal Konmar-filialen dat te dicht bij bestaande Komart-filialen zou komen werd overgedaan aan Gekoma.

Nadat Laurus in september afzag van de ombouwoperatie, wilde het concern ook af van de afspraak met Gekoma. Maar dat wilde Gekoma niet en die spande een kort geding aan.

'Zuur voor Laurus'

Nu heeft Laurus op alle fronten bakzeil moeten halen. "Dit is heel zuur voor Laurus", zegt een woordvoerder van het concern. "Wij moeten ons hierbij neerleggen. We zullen in overleg treden met Komart om te zien hoe we hier uitvoering aan geven."

Volgens de woordvoerder is bij Gekoma inmiddels besloten de naam Komart helemaal te laten vallen. "Voor de kosten die ze daarvoor gemaakt hebben draaien wij nu op", concludeert de zegsman van Laurus treurig.

De verliezende partij was zo overtuigd van het aanstaande succes van de Konmar-formule dat het in de overeenkomst met Gekoma niet eens een voorbehoud had gemaakt. De rechter in Den Bosch had geen medelijden. "Dit valt onder ondernemersrisico. Dus is voor rekening van Laurus."