HILVERSUM - Het aantal jonge vrouwen in de WAO is sterk gedaald. In 2003 waren bijna 20.000 vrouwen onder dertig jaar nog arbeidsongeschikt, in de WIA, zoals de WAO tegenwoordig heet, zijn dat er nu 8500. Dat blijkt uit berekeningen die uitkeringsinstantie UWV op verzoek van het televisieprogramma NOVA heeft gemaakt.

De afgelopen jaren herkeurden artsen ruim 7000 jonge vrouwen. 55 Procent van hen werd geschikt geacht weer aan het werk te gaan. Bij de gehele groep WAO'ers lag dat percentage op 47. Het aantal jonge mannen in de WAO is de afgelopen jaren ook afgenomen, zij het minder sterk: van bijna 8000 tot ruim 4000.

In het eerste kwartaal van 2006 vroegen 413 vrouwen onder dertig jaar een WIA-uitkering aan. Van 252 werd het verzoek afgewezen. Dat is 61 procent. Van alle aanvragers zag 48 procent zijn verzoek niet ingewilligd.