DEN HAAG - De Belastingdienst stopt onmiddellijk met een radiospotje waarin via "een roddel" aangekondigd wordt dat door de jaarlijkse huurverhoging de huurtoeslag, de tegemoetkoming in de woonkosten, automatisch wordt aangepast.

De fiscus vindt bij nader inzien dat de parodiërende en humoristisch bedoelde radiospot te veel te herleiden is naar individueel herkenbare personen die niet bij de Belastingdienst betrokken zijn.

In de spot worden namelijk de namen Albert en Evert gebruikt, subtiel verwijzend naar de showbizz-verslaggevers Albert Verlinde en Evert Santegoeds. De Belastingdienst vindt het achteraf geen gelukkig gekozen manier van communiceren.