DEN HAAG - Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er wel een snelle treinverbinding tussen de Randstad en het noorden komt. CDA, GroenLinks en SP spraken zich daar dinsdag voor uit. PvdA en VVD hielden een slag om de arm en willen eerst onderzoek.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Het kabinet besloot in april af te zien van de aanleg van de Zuiderzeelijn (ZZL) en elke andere variant op een snel spoor naar het noorden. De kosten zouden niet opwegen tegen de baten.

De opstelling van de Kamer was muziek in de oren voor de honderden noordelingen, die dinsdag naar Den Haag waren gekomen om te demonstreren voor de aanleg van een hogesnelheidstrein. Onder hen drie blije commissarissen van de koningin, Ed Nijpels (VVD) van Friesland, Relus ter Beek (PvdA) van Drenthe en Hans Alders (PvdA) van Groningen.

Afblazen

Over een week praat de Kamer over het besluit van het kabinet om de ZZL af te blazen. CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen sprak zich uit voor een goede infrastructuur naar het noorden. "Afspraak is afspraak", daarmee doelend op een aanvankelijke toezegging van het kabinet, net als vorige kabinetten, om 2,7 miljard euro voor een snelle trein naar het noorden opzij te zetten.

Wouter Bos (PvdA) weigerde zover te gaan als zijn CDA-collega. Hij vindt wel dat het kabinetsvoornemen van tafel moet. "We moeten niet nu al concluderen dat er geen snel spoor naar het noorden komt." Maar de PvdA wil dat er onderzoek komt. "Als er iets goeds uitkomt en de snelle trein zit erbij, dan steunen we dat." Ook de bereikbaarheid van Almere moet daarbij betrokken worden.

Bos ontkende echter dat hij partijgenoot Adrie Duivesteijn, sinds kort wethouder van Almere, wil voortrekken.

Streng

De groeistad Almere, met andere gemeenten uit de zogenoemde Noordvleugel van de Randstad, claimt twee miljard van de voor de ZZL gereserveerde 2,73 miljard euro voor goede verbindingen met het openbaar vervoer met Amsterdam/Schiphol. Volgens Bos zal dat voorstel "net zo streng" beoordeeld worden.

De VVD als tweede coalitiepartij kwam bij monde van fractiespecialist Hofstra de demonstranten ook een stuk tegemoet. Hij wil onderzoek naar een hogesnelheidstrein, zoals het noorden als voorkeursvariant naar voren heeft geschoven, en anders een verbeterde Hanzelijn, die toch al wordt aangelegd.

Andere potjes

Maar 2,7 miljard is wel het maximale bedrag dat de VVD ervoor wil uittrekken. Voor de ontsluiting van Almere is Hofstra ook, maar daarvoor moet het geld maar uit andere potjes, zoals het zogenoemde FES-fonds waarin de aardgasbaten vloeien.

Verder spraken GroenLinks-fractieleider Femke Halsema en SP-Kamerlid Arda Gerkens zich uit voor snel spoor naar het noorden. "Het is onbespreekbaar dat geld voor het noorden op andere plekken worden ingezet", aldus Arie Slob (ChristenUnie).