PARIJS - De wereldeconomie is op het ogenblik zo robuust dat ze de gevolgen van de hoge olieprijzen goed kan opvangen. Dat komt onder meer door de sterke economische opleving in Azië en de investeringen die worden gedaan door landen die als gevolg van de hoge olieprijzen veel meer inkomsten hebben.

Dit staat in de Economic Outlook, het halfjaarlijkse rapport met economische vooruitzichten van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De robuuste groei komt tot uitdrukking in de wereldhandel, die dit jaar met 9,3 en volgend jaar met 9,1 procent groeit, aldus de in Parijs gevestigde organisatie.

Groeiramingen

De OESO heeft zijn groeiramingen voor dit jaar voor de Verenigde Staten, Japan en de landen van de eurozone verhoogd. De herziening is het grootste voor Japan. Ging de OESO in zijn vorige rapport uit van een economische groei van 2 procent voor dit jaar, nu is dat 2,8 procent. Dezelfde wijziging geldt voor volgend jaar.

De Verenigde Staten groeien dit jaar met 3,6 in plaats van met 3,5 procent. Voor de eurozone is de raming opgetrokken van 2,1 tot 2,2 procent. Daarentegen is de raming voor de VS in 2007 verlaagd van 3,3 tot 3,1 procent. Voor de eurozone paste de OESO het percentage van volgend jaar aan van 2,2 tot 2,1.

Exportmarkten

Voor Nederland noemt de OESO groeipercentages van 2,3 in 2006 en van 2,8 in 2007. De organisatie is daarmee wat optimistischer dan in haar vorige rapport, waarin ze 2,2 procent en 2,5 procent meldde. Door sterke groeiende exportmarkten neemt de uitvoer toe en bedrijven investeren meer door de stijging van de winsten.

Jean-Philip Cotis, topman van de OESO, verklaarde dat de wereldeconomie heeft laten zien bestand te zijn tegen schokken en dat de groei het laatste halfjaar heeft aangehouden. Hoewel zijn organisatie de eurolanden een iets sterkere groei toebedeelt dan andere instellingen, noemde Cotis de vooruitzichten voor de eurozone teleurstellend. De huidige gegevens duiden nog niet op een echt herstel. Wellicht komt dat wel in de late herfst, aldus de OESO-topman.

Eurolanden

Als eenmaal duidelijk is dat de economie van de eurolanden aantrekt, moet de Europese Centrale Bank de rentetarieven geleidelijk verhogen. De inflatie zal onder de 2 procent dalen, wat voor de ECB een teken is om de rente niet te wijzigen.

De verhoging van de BTW in Duitsland zal de inflatie wel weer opdrijven. De OESO denkt dat het belangrijkste ECB-tarief, de herfinancieringsrente, eind 2007 op 3,75 procent staat. Nu is dat 2,5 procent.

Zoals gebruikelijk wijst de OESO er ook op dat er risico's zijn die de economie bedreigen. Dat zijn niet alleen de grote tekorten van de VS, maar op termijn ook de hoge olieprijs en de hoge huizenprijzen. Als de zorgen daarover toenemen, kan de langetermijnrente stevig oplopen.

De tekorten in de VS moeten op een gegeven moment worden aangepakt, zo schrijft de organisatie verder. De OESO waarschuwt voor protectionistische maatregelen die de VS kunnen nemen om hun handelstekort te verkleinen. Al met al kan de dollarkoers dan sterk in koers dalen, met een derde of de helft.

Aan de andere kant hoeft het zo'n vaart niet te lopen als Washington geleidelijk aan de tekorten aanpakt. De OESO liet tevens weten dat het niet duidelijk is wat de VS zal bewegen om maatregelen te nemen en wanneer dat gebeurt.