UTRECHT - Ziek door het werk: vaak had het voorkomen kunnen worden als de werkgever zich aan de wettelijke regels zou hebben gehouden. Die conclusie trekt directeur P. Ulenbelt van het Bureau Beroepsziekten van de FNV donderdag op grond van de klachten die het bureau in zijn anderhalfjarige bestaan heeft ontvangen.

Momenteel ondersteunt het bureau bijna 110 werknemers bij het indienen van een schadeclaim bij hun werkgever, omdat zij ziek zijn geworden door hun werk. Bijna de helft daarvan kampt met RSI-klachten, maar het bureau van de FNV zet zich ook in voor mensen met de schildersziekte OPSlawaaidoofheid

Alle bedrijven waar een claim wordt ingediend, worden bovendien op het internet geplaatst. De lijst is niet bijzonder, meent Ulenbelt. Hij toont een doorsnee van het Nederlandse bedrijfsleven, van grote op de beurs genoteerde bedrijven tot kleine bedrijfjes in verschillende sectoren. Een ding is echter wel bijzonder, vindt de directeur: "Vrijwel alle gevallen hadden voorkomen kunnen worden als werkgevers de wettelijke regels hadden nageleefd."

Verbod

Hoewel werkgevers dus niet genoeg doen om ziekte te voorkomen, treft volgens Ulenbelt vooral de verzekeraars blaam. Het Verbond van Verzekeraars pleit namelijk voor afschaffing van de wettelijke mogelijkheid om werkgevers aansprakelijk te stellen, weet hij. "Terwijl verzekeraars werkgevers juist aan zouden moeten zetten tot preventie, eigen risico's zouden moeten invoeren of premies verhogen."

Volgens door de FNV gebruikte cijfers lopen jaarlijks 20.000 mensen een beroepsziekte op. Voor een patiënt, die last heeft van de schildersziekte, heeft het FNV-bureau inmiddels een vergoeding van 175.000 gulden binnen weten te halen via de rechter. Ulenbelt hoopt dat schadeclaims voor de overige slachtoffers nog eens 10 miljoen gulden opleveren.

Voorzitter J. Schraven van werkgeversvereniging VNO-NCW zei eerder al zich grote zorgen te maken over de ontwikkeling. "De claimcultuur heeft ook hier zijn intrede gedaan doordat rechters steeds vaker kiezen voor een werknemersvriendelijke opstelling als een werknemer een ongeluk heeft gekregen op het bedrijf of ziek wordt", aldus Schraven. De werkgever moet aantonen dat hem geen blaam treft. Een omgekeerde wereld, vindt de werkgeversvoorman. "Want is het de schuld van een bouwondernemer als een van zijn werknemers van de steiger valt?"