WEERT - Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) geeft te makkelijk ontslagvergunningen af voor mensen in vaste dienst bij land- en tuinbouwbedrijven in Limburg en Noord-Brabant. Die blijken dan niet veel later via uitzendbureaus vervangen te zijn door Poolse werknemers.

Dat heeft vakbond FNV-Bondgenoten vrijdag gezegd. De vakbond komt tot zijn conclusie na honderd telefonische klachten van Nederlandse werknemers, die de bond afgelopen week kreeg. Volgens FNV-Bondgenoten verdringen de Polen op deze manier de Nederlandse werknemers.

Polen zijn goedkoper, werken langer en laten zich uitbuiten, blijkt uit de telefoontjes van boze Nederlandse (ex-)werknemers. De bond onderzoekt of werkgevers de CAO's ontduiken. Nederlandse werknemers worden vaak ontslagen of weggepest en vervangen door Polen, bleek uit de telefoontjes.

Truc

"Werkgevers vragen bij het CWI om bedrijfseconomische reden ontslag aan voor Nederlandse werknemers en enkele maanden later verschijnen advertenties met exact dezelfde banen. Die worden dan ingevuld door Polen. Dat is een truc om van vast personeel af te komen en het CWI werkt daaraan mee", vindt bestuurder Wim Baltussen van FNV Bondgenoten.

De vakbond had arbeiders in de land- en tuinbouw in Zuidoost-Nederland opgeroepen afgelopen week te bellen over de omstandigheden waaronder zij moeten werken, nu er steeds meer Polen op de werkvloer verschijnen.

Bedreiging

"We willen een beeld van wat er aan de hand is", zegt Baltussen. "Zeker nu er een politieke discussie gaande is over de voorwaarden voor open grenzen met Polen. Wij willen weten of en in hoeverre de toestroom van Polen een bedreiging vormt voor de Nederlandse werknemers en voor de arbeidsvoorwaarden".

Volgens Baltussen nemen de Nederlanders de Polen niets kwalijk. "Maar zij vinden dat de Polen onder dezelfde voorwaarden moeten werken als de Nederlanders". Sommige werkgevers zouden Polen die niet naar tevredenheid van hun baas werken, zelfs boetes opleggen. "Toen iemand zijn loon wilde ophalen, moest hij zelfs nog bijbetalen", zegt Baltussen.

Noodzakelijk

Het CWI spreekt de beschuldigingen van FNV Bondgenoten zaterdag tegen. "Ontslagvergunningen op bedrijfseconomische gronden worden alleen verleend als de werkgever kan aantonen dat het ontslag van een of meer werknemers noodzakelijk is om het hoofd boven water te houden."

Bij de geringste twijfel eist CWI dat als er binnen 26 weken na het verlenen van de ontslagvergunning vacatures ontstaan voor dezelfde funties, eerst de ontslagen werknemers weer in dienst worden genomen.