HILVERSUM - Het ministerie van Economische Zaken heeft de radiofrequentievergunning van RTL FM ingetrokken. Die is nu toegekend aan Mediasales Finland Oy. Dat heeft het departement vrijdag meegedeeld. RTL Nederland heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen het besluit.

De ruil is een gevolg van de uitspraak van de rechtbank in Rotterdam in oktober 2005. Dat ging over de besluitvorming bij de verdeling van de commerciële omroepfrequenties in 2003, vooral om de zogenoemde kavel A-9 die vooral is bedoeld voor Nederlandstalige muziek.

De rechtbank vond dat de motivatie om het aan RTL FM toe te wijzen niet deugdelijk was geweest en verzocht de Staat om een nieuw besluit. Daarop is het ministerie van OCW met een nieuw advies gekomen, heeft het Finse bedrijf alsnog tot beste kandidaat gekozen en dat heeft EZ nu overgenomen.

Tevreden

RTL FM mag vanaf 8 juli geen gebruik meer maken van de frequentie. Die gaat nu naar 100% NL, eigendom van Mediasales Finland Oy. Herbert Visser van 100% NL toonde zich tevreden, maar zei niet te snappen waarom het nog twee maanden moet duren.

RTL Nederland gaat in beroep tegen het besluit. RTL is verbaasd dat de minister het advies van de commissie-Franken naast zich heeft neergelegd. Die vergeleek destijds de aanbiedingen voor de 'kavel' en gaf de voorkeur aan RTL FM.

Onbegrijpelijk

Topman Fons van Westerloo van RTL Nederland noemde het onbegrijpelijk dat die commissie "ons tot tweemaal toe de frequentie toewijst om vervolgens te constateren dat de minister ons de vergunning alsnog ontneemt".

Volgens Van Westerloo staat de werkgelegenheid van "vele" werknemers op het spel.