AMSTERDAM - Bijna zes op de tien Nederlanders vindt dat 65-plussers moeten meebetalen aan de toenemende vergrijzing. Volgens 44 procent moet dit alleen gelden voor ouderen met een dubbel modaal inkomen. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd onderzoek van Maurice de Hond onder ruim duizend mensen van 18 jaar en ouder.

Onlangs kwam PvdA-leider Wouter Bos onder vuur te liggen, omdat hij stelde dat rijkere oudere moeten meebetalen aan de AOW. Volgens hem zijn dergelijke "impopulaire maatregelen" nodig om in een vergrijzende samenleving de sociale zekerheid overeind te houden.

Het zijn vooral de stemmers op PvdA, GroenLinks en SP die Bos hierin steunen, maar hij krijgt ook bijval van 60 procent van de D66-kiezers, 51 procent van de VVD-achterban en 43 procent bij het CDA. Naarmate de leeftijd en het inkomen van de ondervraagden stijgt, neemt de steun voor de plannen van de PvdA-leider af.

Pensioenwet

Towers Perrin, een adviesorganisatie op het gebied van personeelsbeleid en financiën, had gevraagd om het onderzoek met het oog op de nieuwe Pensioenwet die binnenkort door de Tweede Kamer wordt behandeld. De nieuwe wet moet werknemers en gepensioneerden beter inzicht geven in hun pensioen.

Zes op de tien ondervraagden zegt geen idee te hebben wat hij of zij aan inkomsten kan verwachten als ze 65 jaar zijn geworden. Bijna 40 procent maakt zich "een beetje" zorgen over de oudedagsvoorziening en 16 procent "heel veel".

AOW

Toch rekent bijna 80 procent op AOW, eventueel aangevuld met een pensioenregeling. Bijna een op de tien verwacht alleen inkomsten uit een pensioenregeling te krijgen, maar niet uit de overheidsvoorziening en 8 procent rekent helemaal nergens op.

Twee derde van de Nederlanders vindt dat ze onvoldoende inzicht hebben in de manier waarop hun geld door pensioenfondsen wordt belegd. Meer dan de helft (56 procent) wil ook meer invloed kunnen uitoefenen op de opbouw van hun oudedagsvoorziening. Maandelijks wordt door werknemers en werkgevers 10 tot 30 procent van het salaris geïnvesteerd in pensioen.