VOORBURG - Ook 45-plussers profiteren nu van het aantrekken van de economie. Voor het eerst sinds 2002 is de werkloosheid onder hen lager dan een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag publiceerde.

De werkloosheidscijfers vertonen al ruim een half jaar een dalende trend, maar tot nu toe gold dat niet voor 45-plussers. Nu, bijna een jaar later dan andere leeftijdsgroepen, begint volgens het CBS ook onder hen de werkloosheid te dalen. Er zijn nu 138.000 werkloze 45-plussers. Een jaar geleden waren dat er 141.000.

In totaal zaten in de periode van februari tot en met april gemiddeld 427.000 mensen werkloos thuis. Dat zijn er 8000 minder dan in de periode van januari tot en met maart. Sinds het derde kwartaal van 2005 is het aantal werklozen met 60.000 afgenomen. Nu zit nog 6 procent van de beroepsbevolking werkloos thuis. Een jaar geleden was dat 7 procent.

Jongeren

Het aantal werkloze jongeren neemt al sinds begin 2005 iedere maand af. In een jaar tijd daalde het met 24.000 tot 93.000. "Jongeren merken het als eerste wanneer de economische situatie verandert. Gaat het slechter dan vliegen zij er het eerste uit, gaat het beter dan profiteren zij het eerst", zegt Michiel Vergeer van het CBS. Voor ouderen ligt dat andersom. Zij hebben meestal een vast dienstverband en verliezen minder snel hun baan wanneer het economisch slechter gaat. Trekt de economie weer aan, dan profiteren zij er ook later van.

De werkloosheid is onder jongeren nog steeds veruit het hoogst. Van de jonge beroepsbevolking is 11,7 procent werkloos. Bij de 45-plussers is dat 5,2 procent en in de groep daartussen 5,5 procent.