DEN HAAG - Nederland heeft minder woningen tekort dan de voorgaande jaren. Door flink wat nieuwbouw is het woningtekort vorig jaar teruggelopen van 2,7 naar 2,5 procent, constateerde minister Sybilla Dekker (VROM) woensdag in het jaarverslag van haar ministerie over 2005.

Vorig jaar heeft Nederland in totaal 74.300 nieuwe huizen erbij gekregen: 67.000 daarvan werden nieuw gebouwd. De rest is gerealiseerd door bijvoorbeeld kantoorpanden om te bouwen tot woning. In 2003, het jaar waarin de huizenbouw "historisch laag" was, leverden aannemers 59.600 nieuwe woningen op.

Bouwverguningen

De minister rekent erop dat dit jaar nog meer nieuwe huizen opgeleverd zullen worden voor bewoning. In 2005 zijn immers 10 procent meer bouwvergunningen verstrekt dan een jaar eerder, meldt zij.

Dekker heeft de vermindering van het woningtekort hard nodig. Om een deel van de huurwoningmarkt te kunnen liberaliseren, zoals zij van plan is, moet het tekort aan woonhuizen per 2010 zijn teruggebracht naar 1,5 procent. Hiervoor moeten van 2005 tot en met 2009 in heel Nederland in totaal 380.000 tot 420.000 nieuwe huizen gebouwd worden.

Op grond van die ramingen en doelen moesten vorig jaar tenminste 70.000 nieuwe woningen opgeleverd worden. Dat doel is ruimschoots gehaald, blijkt nu uit het VROM-jaarverslag.