DEN HAAG - Bij het Rijk werkten vorig jaar 24 ambtenaren die meer verdienden dan het gemiddelde ministerssalaris van 158.000 euro. Dat blijkt uit het sociaal jaarverslag Rijk 2005, dat minister Johan Remkes (Binnenlandse Zaken) woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Oorzaken van de hogere beloningen zijn de verlenging van de gemiddelde werkweek, meestal tot veertig uur, periodieke toeslagen en in acht gevallen een ontslagvergoeding. Vooral secretarissen-generaal en directeuren-generaal van diverse ministeries verdienen meer dan hun minister.

Zo kwam de secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken uit op een jaarsalaris van 186.461 euro. De directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst verdiende 162.823 euro. Beide bedragen zijn inclusief een pensioenbijdrage van de werkgever.

Ziekteverzuim

Het aantal allochtonen en vrouwen in rijksdienst blijft toenemen. Het aandeel allochtonen steeg in een jaar van 8,4 naar 9,3 procent. Het aandeel vrouwen kwam uit op 40,6 procent. Het totale aantal rijksambtenaren nam vorig jaar verder af met ruim 3000 en het ziekteverzuim bij het Rijk daalde verder tot 5,8 procent.

Ruim een kwart van de medewerkers ontving een vorm van bijzondere beloning, iets meer dan in het jaar ervoor. Mensen met een hoger salaris kwamen daar vaker voor in aanmerking dan collega's die minder verdienden.