DEN HAAG - "Een lastig jaar met een gouden staartje." Zo kenschetste minister Gerrit Zalm (Financiën) het afgelopen jaar, waarover het kabinet woensdag verantwoording aflegde.

Het kabinet heeft moeilijke maatregelen in de zorg en sociale zekerheid moeten nemen, maar die beginnen volgens Zalm wel hun vruchten af te werpen. Hij wees op de aantrekkende economie, het teruglopende begrotingstekort, de lagere werkloosheid en het lagere aantal uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid, WW en bijstand.

Goed nieuws aan het einde van 2005 was bovendien de korting van 1 miljard euro op de Nederlandse bijdrage aan de Europese Unie.

Het afgelopen jaar stond ook de koopkracht van de meeste Nederlanders onder druk. Ook daar verwacht Zalm verbeteringen. "Ik heb goede verwachtingen dat het voor velen een beter jaar wordt."