ZOETERMEER - Nederlandse melkkoeien hebben het afgelopen quotumjaar minder melk geproduceerd dan mag van de Europese Unie. Volgens secretaris Folkert Beekman van het Productschap Zuivel is deze melkproductie onder de limiet uniek in een jaar zonder calamiteiten als dierziekten.

Sinds de invoering van het melkquotum in 1984 zijn de Nederlandse melkkoeien een keer eerder onder het toegestane maximum gebleven. Dat was in 2001 toen mond- en klauwzeer (MKZ) onder het vee de melkproductie drukte. In het afgelopen quotumjaar - van 1 april 2005 tot 31 maart 2006 - is Nederland 0,05 procent onder de melkgrens gebleven, meldde Beekman woensdag.

Volgens de secretaris bewijst de minimale onderproductie dat de productie van melk nog altijd een "proces van de natuur" is, dat zich maar tot op zekere hoogte laat sturen. De melkproductie verliep vorig jaar al moeizaam door een magere grasgroei. Pogingen om dit voorjaar die achterstand in te halen zijn door de late lente net niet gelukt, aldus Beekman.

Nederlandse koeien mogen van Europa samen ongeveer 11 miljard kilo melk per jaar opbrengen. Normaal gesproken produceert Nederland circa 0,5 procent meer. In vergelijking met collegaboeren in onder meer Italië (gemiddeld 5 procent te veel) en Duitsland (rond de 3 procent extra) houden de melkveehouders hier de overproductie binnen de perken.

Overproductie

Voor deze overproductie krijgt de sector een boete, de zogenoemde superheffing. Zo moest Nederland vorig jaar 23,1 miljoen euro aan Brussel betalen omdat de koeien 69,5 miljoen kilo melk te veel gegeven hadden. Dit jaar hoeft de sector volgens Beekman geen boete te betalen, ook de boeren die wel iets te veel molken niet. Uit de cijfers van het productschap blijkt verder dat voor het eerst meer dan de helft van het Nederlandse melkquotum (52 procent) in handen is van groter dan gemiddelde melkveebedrijven. Deze grote melkveehouderijen vormen 30 procent van het totaal aantal melkboerderijen.