AMSTERDAM - De Nederlandsche Bank (DNB) heeft dinsdag op de valreep een compromis gesloten met boze rekeninghouders van de failliete bank Van der Hoop. Door de overeenkomst kunnen rekeninghouders maximaal profiteren van de compensatieregeling die geldt bij het faillissement van een bank.

De ontevreden spaarders bij Van der Hoop Bankiers hadden de toezichthouder op het bankwezen voor de rechter gedaagd omdat deze toezeggingen over de compensatie van verloren tegoeden niet zou nakomen. Tijdens de vorige zitting in het kort geding afgelopen vrijdag deden de rekeninghouders DNB een compromisvoorstel, dat ervoor zorgt dat zij het compensatiefonds optimaal kunnen benutten.

Tegoeden uitkeren

DNB heeft dinsdagavond ingestemd met het voorstel van de spaarders, verenigd in de Stichting Hoop-Verlies. Het compromis komt erop neer dat de toezichthouder zich niet langer verzet tegen een eerste uitkering uit de failliete boedel van de Amsterdamse bank. Daardoor kunnen de curatoren nog deze week 65 procent van de tegoeden uitkeren aan rekeninghouders. Het gaat om een bedrag van in totaal 90 miljoen euro.

Dat tijdspad is gunstig voor de spaarders, die nog tot komende maandag een beroep mogen doen op de garantieregeling. Zij kunnen het compensatiefonds daarmee als aanvullende regeling gebruiken, hetgeen financieel beter voor hen uitpakt.

Bedemprocedure

DNB vindt dat de rekeninghouders hierdoor ongelijk behandeld worden, omdat sommige spaarders het garantiefonds al hebben aangesproken. De toezichthouder zegt 7,2 miljoen euro extra kwijt te zijn door de claim van de Stichting Hoop-Verlies. De onenigheid hierover wordt alsnog uitgevochten in een bodemprocedure. De curatoren zullen de betreffende miljoenen in de boedel van Van der Hoop reserveren voor het geval dat DNB gelijk krijgt in die procedure.

Het kort geding tussen de toezichthouder en de spaarders zou dinsdagavond worden voortgezet. De rechter was voornemens nog dezelfde avond uitspraak te doen. Net voor aanvang van de zitting werd bekend dat beide partijen tot een vergelijk zijn gekomen.