BRUSSEL - Europees Commissaris Laszlo Kovacs (fiscale zaken) wil tot en met eind 2008 een gelijke btw blijven heffen voor de zogeheten elektronische dienstverlening door bedrijven van binnen en buiten de Europese Unie. Daarbij gaat het onder meer om diensten die worden aangeboden via internet en radio- en televisie-uitzendingen.

De huidige regeling voor btw op elektronische diensten loopt in juni van dit jaar af. Kovacs stelt de EU-lidstaten voor om de regeling tijdelijk te verlengen tot en met 2008, in de hoop dat er daarna een nieuwe serie overkoepelende btw-regels voor alle soorten dienstverlening in de EU is overeengekomen.

Als Kovacs de verlenging niet had voorgesteld, zouden dienstverleners van buiten de EU geen btw hoeven te heffen en EU-aanbieders wel. Dat zou de interne Europese markt fors verstoren. In het voorstel van Kovacs moeten aanbieders van buiten de Unie één EU-lidstaat uitkiezen, van waaruit zij het btw-tarief van dat land mogen aanrekenen.