HOOFDDORP - De cao's in de detailhandel moeten ingrijpend worden veranderd. Zij moeten een stuk eenvoudiger worden en niet meer tot in detail alles regelen. De werkgeversorganisatie Raad Nederlandse Detailhandel wil cao's op hoofdlijnen.

Dat zei voorzitter Ed Hamming van de RND dinsdag bij de presentatie van het jaarverslag van de raad in Hoofddorp. "Cao's zijn enorme dikke boekwerken, die onbegrijpelijk zijn voor de mensen waar het om gaat. Veel kookboeken zijn minder dik",aldus Hamming.

Modern

In de "moderne" cao moeten met de vakbeweging afspraken worden gemaakt over zaken als loon, pensioen, globale arbeidstijden en regelingen bij arbeidsongeschiktheid. Nadere bijzonderheden kunnen vervolgens per bedrijf of branche worden ingevuld in overleg met ondernemingsraden of personeelsvertegenwoordigingen. Het gaat dan om bijvoorbeeld toeslagen voor overwerk of werk op zondag, woon-werkverkeer, maaltijdvergoedingen en roosters.

Die aanpak bespaart tijd en geld en levert bovendien maatwerk per onderneming op. Bestaande cao-afspraken belemmeren volgens de RND te vaak de slagkracht van ondernemingen. Dat heeft ook nadelige gevolgen voor de werkgelegenheid, aldus de RND.

Na vier jaar van recessie, is er nu weer een opgaande lijn te zien in de detailhandel, stelde Hamming tevreden vast. De omzet is nu 5 procent hoger dan vorig jaar in dezelfde periode. Hamming voorziet voor de komende twee jaar ook een toename van het aantal arbeidsplaatsen met 20.000 tot 30.000. De afgelopen jaren zijn er 70.000 tot 80.000 verloren gegaan.