AMSTERDAM - Brancheorganisaties zijn niet goed toegerust om hun leden informatie en advies te geven over de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet. Uit onderzoek van Heliview Research blijkt dat 61 procent van de brancheorganisaties niet weet dat nieuwe arboregels worden voorbereid.

Het doel van het onderzoek was na te gaan hoe brancheorganisaties invulling hebben gegeven aan de mogelijkheden die zijn ontstaan door de liberalisering van de Arbowet. Het kabinet besloot vorig jaar bedrijfstakken meer ruimte te geven om zelf regels op te stellen voor de arbeidsomstandigheden. In plaats van een voorgeschreven pakket regels, moet elke bedrijfstak voor een minimaal beschermingsniveau zorgen.

Staatssecretaris van Werkgelegenheid Henk van Hoof (VVD) heeft vorige week een voorstel voor een nieuwe Arbowet ingediend. Dit moet het aantal regels verder terugdringen. Volgens Van Hoof is de nieuwe wet voordelig voor bedrijven, omdat er minder administratieve verplichtingen aan vast zitten. Dat zou het bedrijfsleven een besparing van 63 miljoen euro moeten opleveren.

Extra ruimte

Volgens het onderzoek van Heliview zijn bedrijven nog niet klaar voor de extra ruimte die ze wordt geboden onder de nieuwe Arbowet. Van de ondervraagde bedrijven zegt 44 procent problemen te verwachten bij het opstellen van de zogenoemde doelvoorschriften voor een minimaal beschermingsniveau. Deze voorschriften moeten tot stand komen door overleg tussen werkgevers en werknemers.

Brancheorganisaties geven aan dat de samenwerking met de bonden juist op het punt van gezondheidsbeleid te wensen overlaat.