DEN HAAG - De fiscus moet in zijn campagne voor het aanvragen van een voorlopige teruggaaf (VT) nadrukkelijk wijzen op een addertje onder het gras. In sommige gevallen kan de invuller van het VT-formulier een bedrag mislopen dat in het slechtste scenario euro groot is.

Het 'addertje' kan voor 30.000 partners van werkenden een tegenvaller betekenen, aldus adjunct-directeur B. Bongers van het College van Belastingadviseurs vrijdag. Hij wil daarom naar de rechter stappen. Die zou de fiscus moeten verplichten aanslagen tot euro niet te vorderen.

Dat is immers de minimumgrens. Doorgaans laat de inspecteur de inning van sommen onder deze limiet achterwege. Dat zou te veel rompslomp betekenen voor het innen van een te laag bedrag. Dat is immers wettelijk vastgelegd.

Bovendien is volgens het college sprake van discriminatie tussen personen die het VT-formulier wel invullen en degenen die dat niet doen. Die laatste categorie kan immers niet met deze tegenvaller geconfronteerd worden.

Heffingskorting

De crux ligt in het uitbetalen van de algemene heffingskorting van 1647 euro die in 2002 voor alle particuliere belastingplichtigen geldt. Partners die geen betaalde baan hebben, kunnen dit bedrag op hun rekening laten storten. In de praktijk zijn dit vooral huisvrouwen.

Zij moeten bij het invullen van het VT-formulier aangeven of ze deze heffingskorting in twaalf termijnen willen ontvangen. Als bij het vaststellen van de definitieve aanslag vervolgens blijkt dat de persoon belasting dient te betalen, al is dat een minimaal bedrag, dan zal de fiscus deze som toch innen. Dat gebeurt ook als de aanslag lager dan 203 euro is.

Partners die het VT-formulier niet invullen, kunnen de heffingskorting verrekenen bij het opmaken van het formulier van de inkomstenbelasting. Zij houden recht op de 1647 euro. Mocht de fiscus bij het vaststellen van de definitieve aanslag een bedrag vorderen minder dan 203 euro, dan laat de inspecteur dat achterwege, zoals de wet dat voorschrijft.

De fiscus onderstreept dat aan de mensen de keus is om een VT-formulier al dan niet in te vullen. "Wij bieden hen de mogelijkheid geld waarop ze recht hebben, eerder te ontvangen. Als ze dat aanvragen kunnen ze daarover in januari beschikken en anders krijgen ze pas meer dan twaalf maanden later. Zij moeten zelf bekijken hoe dat uitpakt. Dat kan per geval sterk verschillen."