DEN HAAG - Vicepremier Gerrit Zalm betwijfelt of topman Wellink van De Nederlandsche Bank er verstandig aan heeft gedaan om politieke uitspraken te doen over de AOW. De VVD-minister van Financiën is het ook met de inhoud daarvan niet eens.

Hij zei dit vrijdag na afloop van de wekelijkse vergadering van de ministerraad. Wellink pleitte eerder deze week voor "fiscalisering van de AOW, hetgeen inhoudt dat ook 65-plussers in de toekomst AOW-premie afdragen.

Volgens Zalm kiest het kabinet voor andere manieren om het probleem van de vergrijzing aan te pakken. Hij wees op maatregelen om oudere werknemers langer aan de slag te houden en op betere mogelijkheden voor kinderopvang.

Uitkeringen

In het verleden is al de afspraak gemaakt om de AOW-premie aan een maximum te binden en het bedrag dat nodig is voor de uitkeringen aan te vullen uit de belastingmiddelen, aldus Zalm.

Volgens hem dreigt fiscalisering ook AOW-ers met een relatief klein inkomen te treffen en als men die mensen daarvoor gaat "compenseren heeft het weinig effect.