DEN HAAG - De schade door de zware zuidwesterstorm van afgelopen zondag beloopt niet de eerst geraamde 100 miljoen euro maar 200 miljoen. Dat blijkt uit een peiling door het Verbond van Verzekeraars. De eerste raming van het Verbond was nog een voorlopige.

"Er zijn meer claims binnengekomen dan we hadden vermoed. In de loop van de week veranderde daardoor het inzicht", aldus een woordvoerder. Verreweg de meeste schade is geleden aan opstallen, zoals daken van huizen of gebouwen in aanbouw. Het schadebedrag voor inboedels of auto's is veel kleiner.