ROTTERDAM - Vakbond Abvakabo FNV bindt de strijd aan met alle brandweerkorpsen om een einde te maken aan de te lange werkweken van brandweerlieden. De FNV-bond voelt zich gesterkt omdat de roosters van de Rotterdamse brandweer vrijdag door de rechtbank in de havenstad zijn afgekeurd. De Abvakabo wil nu, desnoods via een proefproces, een landelijke oplossing afdwingen.

Volgens de Abvakabo weten gemeenten al tijden dat de huidige roosters voor brandweerlieden in strijd zijn met het Europees recht en dat ze tot 1 juni de tijd hebben om dit op te lossen. Maar tot grote ergenis van Peter Wiechmann van de vakbond zijn de korpsen en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) tot nu toe niet bereid om hierover goede afspraken te maken met de bond of de ondernemingsraad.

Volgens Wiechmann is door de uitspraak van de voorzieningenrechter in Rotterdam "de laatste strohalm" in het verzet van de werkgevers weggemaaid. Gemiddeld werken brandweerlieden 54 uur per week sinds wacht- en slaapdiensten ook als werktijd zijn aangemerkt door het Europese Hof. Dat is te lang, want de Europese norm is maximaal 48 uur.

Regels

In Rotterdam is nu ook duidelijk geworden dat de werkgever de 54-urige werkweek niet met vakantie- en verlofdagen mag verrekenen om alsnog aan de regels te voldoen.

Minister Aart Jan de Geus staat vanaf 1 juni uitzonderingen op de Europese regel toe als individuele werknemers instemmen met een langere werkweek. Volgens de Abvakabo worden brandweerlieden nu persoonlijk gevraagd of ze instemmen met hun huidige werkweek van 54-uur. "Maar als ze dat weigeren, dreigen ze als deeltijder te worden aangemerkt met alle gevolgen van dien voor hun loon en opbouw van pensioen", stelt Wiechmann.

Oude salaris

De FNV-bond eist dat de brandweerlieden bij een 48-urige werkweek hun oude salaris houden en dat ze extra beloond voor uren die ze meer willen werken. Maar volgens secretaris Ina Sjerps van de VNG kan het niet zo zijn dat brandweerlieden op deze manier meer gaan verdienen voor hetzelfde werk.

De VNG voelt er ook weinig voor om alle roosters "op stel en sprong" aan te passen. De Europese Arbeidstijdenrichtlijn staat namelijk binnenkort op de agenda in Brussel om aangepast te worden.

Geschrokken

Volgens Sjerps zijn EU-regeringen geschrokken dat het Europese Hof wacht- en slaapdiensten die veel voorkomen bij de brandweer en in de zorg, als werktijd aanmerkt. "Er is gerede kans dat al snel de huidige roosters gewoon weer kunnen."