DELFT - Het aantal ongelukken op het werk is van 2000 tot en met 2004 afgenomen. Dat hebben onderzoeksinstituut TNO en adviesorganisatie Consument en Veiligheid vrijdag gezegd. Volgens de twee instellingen daalde het aantal arbeidsongevallen met als gevolg letsel en verzuim in de periode met 17 procent.

In de eerste vier jaar van deze eeuw ging het aantal ongevallen op het werk met ziekenhuisopname met 22 procent omlaag. Het aantal doden als gevolg van een arbeidsongeval verminderde zelfs met 29 procent.

Daling

Ook van 2003 op 2004 is de daling zichtbaar. In 2004 vonden 85.000 arbeidsongevallen met letsel en verzuim plaats. Een jaar eerder waren dat er nog 93.000. Het aantal slachtoffers dat naar de spoedeisende hulp moest, bleef van 2003 op 2004 gelijk op 3200. In dat jaar vielen er 83 doden door een ongeval op het werk tegen 104 doden in 2003.

"Ook in Europa is sprake van een daling in het aantal arbeidsongevallen. Of het voor werkenden veiliger is geworden of dat de daling een gevolg is van de economische teruggang in bedrijven, is niet bekend", stellen TNO en Consument en Veiligheid.

Jongeren

Uit het rapport, dat is opgesteld op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken, blijkt dat vooral ouderen kans hebben op een dodelijke ongeval. Jongeren, mannen, allochtonen en mensen met een lage opleiding hebben weer relatief vaak kans op ziekte door een ongeval.

Verder komen ongelukken vaak voor in de bouw, de landbouw en visserij, industrie en delfstoffenwinning en in de sector vervoer, opslag en communicatie. Opvallend is dat bij kleine bedrijven minder ongevallen worden veroorzaakt dan ondernemingen met tien of meer werknemers.