DEN HAAG - Het meldpunt van de Consumentenbond over problemen met automatische incasso's heeft in drie dagen tijd ruim 1500 klachten opgeleverd. Een derde van de klagers meldde dat geld werd afgeschreven terwijl de relatie met het bedrijf al was opgezegd. Dit heeft de Consumentenbond donderdag laten weten.

Een probleem is dat veel mensen nog maar een keer per maand een bankafschrift krijgen. Wanneer er fouten worden gemaakt bij automatische incasso's moeten consumenten zelf aan de bel trekken.

Zij moeten binnen dertig dagen in actie komen, willen zij hun geld zonder opgaaf van reden teruggestort krijgen. Die maand kan al bijna verstreken zijn voordat het bankafschrift in de brievenbus valt. De Consumentenbond pleit voor verlenging van die termijn.

De helft van de klagers heeft de afgelopen twee jaar meerdere malen problemen gehad met automatische betalingen. Soms worden verkeerde bedragen afgeschreven, of worden bedragen afgeschreven terwijl helemaal geen machtiging is gegeven.