DEN HAAG - Elk jaar moeten werknemers een helder overzicht ontvangen over hun pensioenrechten. Daarop dienen zij hun reeds opgebouwde en toekomstige aanspraken te kunnen lezen. Daaruit moeten de werknemers kunnen opmaken of ze zelf nog extra geld opzij willen leggen.

Dat is het standpunt van de Consumentenbond. De bond is tot die opstelling gekomen op basis van een eigen onderzoek naar de informatieverstrekking van pensioenfondsen, waarvan de resultaten vrijdag naar buiten zijn gebracht. De regelingen voor de oude dag heeft de bond daarbij buiten beschouwing gelaten.

De gegevens die pensioenfondsen de aangesloten deelnemers verstrekken, dienen voldoende duidelijk te zijn. Aanvullende informatie is dan niet nodig als een werknemer wil weten of hij op zijn oude dag dezelfde levenstijl uit zijn arbeidsleven kan handhaven, aldus de Consumentenbond.

Indexeren

Staatssecretaris Rutte van Financiën staat aan de zijde van de Consumentenbond. Hij wil dat elke nieuwe werknemer goede en begrijpelijke voorlichting krijgt over zijn pensioen. Bovendien wil hij pensioenfondsen verplichten werknemers te informeren over het zogeheten indexeren, het laten meestijgen van de pensioenen met de lonen. Personen die aanspraken hebben bij oude pensioenfondsen, moeten eens in de vijf jaar voorgelicht worden over hun tegoeden.

Slechts vier op de tien werknemers kan momenteel op basis van een pensioenoverzicht concluderen of naast het pensioen nog extra voorzieningen nodig zijn, blijkt uit een enquête onder ruim 1200 consumenten. "Dat is verontrustend. De consument krijgt steeds meer eigen verantwoordelijkheid bij het invullen van zijn inkomen op de oude dag", stelt de bond.

Uit het onderzoek onder pensioenfondsen heeft de bond een lijst samengesteld aan de hand van de informatie die zij aan de actieve deelnemers sturen. Het beste uit de bus kwamen de pensioenfondsen van de woningcorporaties, van de houthandel en die van de voormalige staatsbedrijven, TPG en KPN. De bond bestempelt deze als de groene fondsen.

Daarentegen dienen de pensioenfondsen van onder meer Aegon, Interpolis, Zwisterleven en de metaalnijverheid de informatieverstrekking "dringend te verbeteren". Pensioenfondsen die niet aan het onderzoek van de Consumentenbond konden of wilden meedoen, zijn vooralsnog als rode fondsen aangestipt.