VOORBURG - De Nederlandse economie heeft in het eerste kwartaal van 2006 de hoogste groei laten zien van de afgelopen vijf jaar. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag laten weten. Het gaat om de eerste ramingen van de kwartaalrekeningen.

In vergelijking met het vierde kwartaal van vorig jaar bedroeg de economische groei slechts 0,2 procent. De groei op kwartaalbasis ligt beduidend lager dan in de drie voorgaande kwartalen, aldus het CBS.

Volgens president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB) moet daaruit niet de conclusie worden getrokken dat de groeicijfers teleurstellend zijn. Hij zei dat donderdag bij de presentatie van het jaarverslag van DNB.

Econoom M. Vergeer van het CBS schrijft het lage groeicijfer van kwartaal op kwartaal voor een deel toe aan de grilligheid van de meetmethode. "We hebben er allerlei correcties op los moeten laten", legde hij uit. "Zo had het vierde kwartaal minder werkdagen."

Banen

De werkgelegenheid neemt steeds sneller toe. Er waren afgelopen kwartaal 85.000 banen meer dan vorig jaar. De belangrijkste oorzaak van de toename is de zeer sterke groei van het aantal uitzendbanen. Uitzendkrachten werken vaak in deeltijd. "Bij een goed draaiende economie ligt krapte op de arbeidsmarkt weer op de loer", waarschuwde Wellink.

De economische groei werd in het eerste kwartaal gedreven door extra bestedingen van consumenten. Ze gaven 2,9 procent meer uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Het geld werd vooral gestoken in auto's, meubelen, kleding en consumentenelektronica.

Herstel

Volgens DNB zet de groei van consumptie door particulieren versneld door. "De belastingopbrengsten lopen als een trein. Daar zitten bestedingen achter, dus dat duidt op een verder herstel", aldus Wellink.

De uitvoer groeide ook flink. Er werd in het eerste kwartaal 7,1 procent meer geëxporteerd. De groei komt vooral van de doorvoer van goederen. Nederland is sterk in het distribueren van artikelen uit bijvoorbeeld China en Taiwan die vervolgens weer naar andere landen worden doorgezet. In Nederland zelf stegen de investeringen in machines, gebouwen en vervoer. Ook groeide de productie.

DNB schat de economische groei voor het gehele jaar op 2,7 procent. Het Centraal Planbureau houdt er eenzelfde schatting op na, terwijl Zalm wat positiever is. In 2007 zal de economische groei iets lager zijn, aldus Wellink.

Risico's

Hij waarschuwde donderdag dat de economische groei wel wordt bedreigd door enkele risico's, waaronder de lage rentestand die de woningprijzen en beurskoersen opjaagt.

Daarnaast vergroot de blijvend dure olie de kans op inflatie. Wellink ziet de eerste tekenen dat de kosten van dure grondstoffen worden doorberekend in de prijzen van producten.