DEN HAAG - Woningcorporaties, energiebedrijven en sociale diensten van gemeenten hebben woensdag een verklaring ondertekend om te komen tot een centrale registratie van schulden, naast de al bestaande registratie van financiële instellingen bij het BKR in Tiel. Minister Gerrit Zalm van Financiën zei de mogelijkheden te onderzoeken om ook de rijksoverheid hierin mee te laten doen.

Doel van de centrale registratie van de schulden is voorkomen dat mensen zichzelf in de problemen brengen door te veel schulden op zich te nemen. Zalm denkt dat ook het registreren van wanbetaling van studieschuld of belastingschuld hieraan een zinvolle bijdrage kan leveren.

Het Leger des Heils behoort ook tot de initiatiefnemers. Luitenant-kolonel Ine Voorham denkt dat de centrale registratie "het begin kan zijn van een betere aanpak van hulp en ondersteuning aan mensen. Huisuitzetting en afsluiting van energie kunnen zo worden voorkomen".

De werkzaamheden om met de centrale registratie te komen zijn al gestart. De initiatiefnemers hebben goede hoop dat de waakhond van onze privacy, het CBP, akkoord kan gaan met hun opzet. Zalm wil desnoods de privacy-wetgeving aanpassen. Volgens hem is er "politiek draagvlak" voor.

Eerder zei Zalm al dat als de betrokken partijen niet zelf met een initiatief zouden komen om de registratie van schulden uit te breiden, hij dit wettelijk op zou leggen. Hij toonde zich woensdag verheugd dat het "zelfoplossend vermogen" van de maatschappelijke organisaties zo groot is, dat het niet zover hoeft te komen.