DEN HAAG - Met de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet zijn werkgevers jaarlijks in totaal 63 miljoen euro goedkoper uit. Volgens plannen van staatssecretaris Henk van Hoof van Sociale Zaken worden zoveel mogelijk arboregels geschrapt en krijgen werkgevers en werknemers vanaf volgend jaar meer ruimte om samen te zorgen voor een veilige werkplek.

Dat blijkt uit het voorstel voor een nieuwe Arbowet dat Van Hoof dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Een jaar geleden hadden werkgevers en de vakbeweging in de Sociaal-Economische Raad (SER) de bewindsman al laten weten dat de regeldruk minder kan door de verantwoordelijkheid voor goede arbeidsomstandigheden meer bij hen te leggen.

Schrappen

De toenmalig staatssecretaris van Sociale Zaken, Mark Rutte, had in 2004 aangekondigd de helft van de arboregels te schrappen. Maar vorig jaar kwam zijn opvolger Van Hoof tot de conclusie dat dit lastig wordt, omdat meer dan de helft voortvloeit uit Europese regels. In de nieuwe wet komen nu zo min mogelijk 'Haagse regels' bovenop die van de Europese Unie.

De overheid schrijft niet meer tot in detail voor aan welke eisen ondernemingen moeten voldoen, maar werkt met zogenoemde doelvoorschriften. Zo wordt niet langer voorgeschreven hoeveel toiletten een bedrijf moet hebben, maar wordt gesteld dat er voldoende wc's moeten zijn. Werkgevers en werknemers kunnen dat zelf onderling bepalen. De bedoeling is ook dat vakbonden en werkgeversorganisaties per sector zogeheten arbocatalogi samenstellen.

Risico´s

Waar zeer ernstige risico's spelen, maakt Van Hoof een uitzondering. Er blijven regels gelden voor bijvoorbeeld het werken met professioneel vuurwerk of vluchtige organische stoffen, zoals terpentine, thinner en oplosmiddelen die de aandoening OPS kunnen veroorzaken aan het centrale zenuwstelsel. Verder blijft de Arbeidsinspectie controleren of werkgevers hun personeel voldoende beschermen.

De FNV meent dat Van Hoof verder gaat dan de SER had geadviseerd. De vakcentrale is onder meer teleurgesteld dat in de plannen ook de verplichting voor werkgevers vervalt om het personeel en hun vertegenwoordigers actief over arbo te informeren.