DEN HAAG - Het aantal ontslagaanvragen is vorig jaar 12 procent gedaald ten opzichte van 2004. Werkgevers vroegen ruim 142.000 maal ontslag aan bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en de kantonrechter. Een jaar eerder was dat nog ruim 162.000 keer.

Vooral bij het CWI daalde het aantal ontslagaanvragen sterk. Dit blijkt uit de Jaarrapportage Ontslagstatistiek 2005 die minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Werkgevers dienden vorig jaar bijna 75.000 verzoeken tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in bij het CWI.

Dat is 18 procent minder dan in 2004. In 85 procent van de afgehandelde aanvragen werd door het CWI ontslag verleend. Bijna driekwart van de aanvragen werden door het voormalige Arbeidsbureau binnen zes weken afgehandeld, zoals het in principe hoort.

Bezwaar

Van de ontslagen om bedrijfseconomische redenen verliep 15 procent via een kortere procedure. Als een werknemer geen bezwaar maakt tegen ontslag wegens bijvoorbeeld een reorganisatie of bedrijfssluiting, kan de procedure worden versneld.

Van verleende ontslagvergunningen door het CWI ging het vorig jaar in 71 procent van de gevallen om bedrijfseconomische redenen. Andere redenen zijn onder meer langdurige arbeidsongeschiktheid, disfunctioneren, verwijtbaar gedrag en werkweigering wegens gewetensbezwaar.