DEN HAAG - Een commissie van deskundigen acht halvering van de uitstoot van het broeikasgas CO2 op lange termijn mogelijk. Om dat in 2050 te bereiken moeten de investeringen van de overheid in energiebesparing en duurzame energie verdubbeld worden: van 1 miljard per jaar naar 2 miljard per jaar.

Commissievoorzitter Rein Willems, de topman van Shell-Nederland, overhandigde het rapport Meer met energie, kansen voor Nederland maandag aan minister Laurens-Jan Brinkhorst (Economische Zaken) en staatssecretaris Pieter van Geel (Milieu). Van Geel hoopt dat het rapport een belangrijke rol gaat spelen bij de onderhandelingen om te komen tot een nieuw kabinet. Brinkhorst ziet in de aanbevelingen van de commissie een "aanscherping" van het beleid.

Tachtig mogelijkheden

Volgens de commissie is er in de komende anderhalf jaar voldoende geld voor onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe technieken, dankzij onder meer aardgasbaten en de overeenkomst die gesloten is rond het langer openhouden van de kerncentrale Borssele.

De commissie heeft meer dan tachtig mogelijkheden onderzocht om te komen tot een meer duurzame energievoorziening, en daaruit 26 geselecteerd die de meeste kansen bieden. Het gaat niet alleen om het omvormen van de energievoorziening in elektriciteitscentrales, maar ook om het rijden op alternatieve brandstoffen en energiebesparing in gebouwen, landbouw en industrie.

Kernenergie

Kernenergie ziet de commissie niet als een oplossing voor het energievraagstuk op een termijn van vele tientallen jaren. Wel kan meer kernenergie nodig zijn om te voorkomen dat Nederland over tien tot vijftien jaar in de knel gaat komen met de energievoorziening. De commissie stelt dat de noodzakelijke omvorming van de energie of wel de energietransitie vraagt om een "consistent langetermijnbeleid van minstens drie tot vier kabinetsperioden".

Voorzitter Richard de Lange van EnergieNed, de organisatie van de energiebedrijven in ons land, zegt in een reactie dat het overheidsbeleid niet, zoals nu, met de regelmaat van de klok moet veranderen. Het is aan de politiek om gedurende lange tijd miljarden uit te trekken voor energietransitie. Op korte termijn is er volgens De Lange behoefte aan meer kolenstook en kernenergie voor de productie van stroom.

PvdA-Tweede Kamerlid Diederik Samsom vindt dat de commissie is gekomen met een "goede en stevige tekst", maar ook dat het kabinet "een flinke draai om de oren krijgt". Volgens Samsom is er nu "nauwelijks sprake van een stabiel overheidsbeleid" en zijn de investeringen in groene energie onder de kabinetten Balkenende I en II gedaald van 1,5 miljard per jaar naar 1 miljard per jaar. Dat ze nu volgens de commissie voldoende zijn, ligt volgens Samsom aan afspraken rond Borssele en aan het Waddenfonds, dat gevormd werd nadat het kabinet besloot boren naar gas onder de Waddenzee toe te staan.