Eenoudergezinnen zijn de afgelopen jaren vaak beter af geweest met een uitkering dan met een baan

AMSTERDAM - Arme huishoudens zijn de afgelopen jaren vaak beter af geweest met een uitkering dan met een baan, dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek (Armoedemonitor

Uit het onderzoek blijkt dat 267.000 huishoudens te maken hebben met het zogenoemde 'armoedeval'. Daarmee wordt bedoeld dat het voor uitkeringsontvangers niet altijd financieel aantrekkelijk is om te gaan werken. Als deze groep wel zou gaan werken zouden zij geen aanspraak meer kunnen maken op bijvoorbeeld huursubsidie, kwijtschelding van lokale heffingen of bijzondere bijstand.

Ook de kosten die aan het verwerven van een baan verbonden zijn, zoals niet-vergoede uitgaven voor reizen en kleding, maken het voor deze groep (vooral uitkeringsafhankelijke alleenstaanden en eenoudergezinnen) niet aantrekkelijk om te gaan solliciteren.

Bijzondere bijstand

In 1999 werd aan ruim 180.000 gezinnen een bedrag van ongeveer 600 euro (1320 gulden) aan bijzondere bijstand verstrekt. Het gaat dan bijvoorbeeld om noodzakelijke extra kosten wegens ziekte, scholing, kinderopvang of een grote huishoudelijke aanschaf. In 1999 is bovendien aan minimaal 440.000 huishoudens gemiddeld voor 325 euro (715 gulden) kwijtschelding van lokale heffingen verleend.

In de toekomst zal de overheid zich nadrukkelijker richten op huishoudens met een laag inkomen om deze groep toch te laten deelnemen aan het arbeidsproces.