BRUSSEL - De economie in Europa trekt dit jaar flink aan, maar de groei is volgend jaar al over het hoogtepunt heen. In de maandag gepresenteerde voorjaarsraming van de Europese Commissie doet Nederland het bovengemiddeld goed, na jarenlang hekkensluiter te zijn geweest.

Voor de twaalf landen met de euro voorziet de Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, een gemiddelde groei van 2,1 procent. Dat is nog twee tiende procentpunt optimistischer dan de voorspelling van een half jaar geleden. In de EU als geheel gaat de economie zelfs 2,3 procent vooruit, mede dankzij onstuimige groei in Oost-Europa, waar percentages van ver boven de 5 geen uitzondering zijn.

Investeringen door het optimistische bedrijfsleven zijn de motor van de groei, terwijl ook exporten aantrekken dankzij wereldwijde toename van de welvaart. Zelfs consumenten beginnen de portemonnee weer te trekken, zij het nog op bescheiden schaal.

Duitsland

Voor 2007 is de Commissie iets minder optimistisch met een geprojecteerde groei in het eurogebied van 1,8 procent (drie tienden lager dan een half jaar geleden voorspeld). Dat komt deels door Duitsland, de grootste economie van Europa, waar een forse btw-verhoging in het verschiet ligt.

Duitse consumenten zullen hun grote uitgaven daarom dit jaar doen in plaats van volgend jaar, waardoor de groei in 2007 blijft steken op slechts 1 procent. In de EU als geheel is het Duitsland-effect wat minder groot en is de groeiraming 2,2 procent.

Gunstig

Voor Nederland ziet de nabije toekomst er gunstig uit. De Commissie voorspelt dit jaar een groei van 2,6 procent, een tikje onder de jongste verwachting van het Centraal Planbureau (CPB) die met 2,75 procent rekent. In 2007 gaat Brussel opnieuw uit van 2,6 procent, terwijl het CPB in het verkiezingsjaar uitgaat van 3 procent groei.

Het gunstige economische getij zorgt voor lagere overheidstekorten. Frankrijk zit in de berekeningen van de Commissie dit jaar op 3,0 procent tekort, waarmee het land voor het tweede jaar op rij voldoet aan de begrotingsregels, zij het nipt.

Griekenland

Zelfs Griekenland bereikt voor het eerst sinds vele jaren de 3,0 procent. Duitsland zou pas volgend jaar onder de 3 komen. In Italië blijft het gat in de begroting groot, boven de 4 procent.

Maatregelen van de nieuwe regering van Prodi zijn echter nog niet meegenomen in de cijfers.