VOORBURG - Bijna een kwart van de werkenden in Nederland is boven de 50 jaar. Het aantal 50-plussers met een baan is de afgelopen tien jaar met 60 procent toegenomen tot 1,6 miljoen. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag heeft gepubliceerd.

In 1996 hadden één miljoen ouderen een baan van minstens twaalf uur in de week. Zij vormden toen 16 procent van de werkzame beroepsbevolking van 15 tot 74 jaar. In 2005 was dat opgelopen tot 23 procent. Die toename komt volgens het CBS ten dele door de vergrijzing, maar ook doordat ouderen vaker een baan hebben.

Het aantal mensen van 15 tot 74 jaar is tussen 1996 en 2005 met een vijfde toegenomen tot 4,3 miljoen. Tegelijkertijd steeg in die periode de arbeidsdeelname van 50-plussers van 28 procent naar 37 procent.

Vooral ouderen tussen de 55 en 59 zijn meer gaan werken. In 1996 had van die groep 40 procent een baan. In 2005 was dat opgelopen tot 55 procent.

Oudere vrouwen

Ook oudere vrouwen hebben nu vaker betaald werk dan tien jaar geleden, maar zij werken nog beduidend minder dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. Was in 1996 bijna 28 procent van de werkende ouderen een vrouw, in 2005 was dat opgelopen tot 36 procent.

Van de 65-plussers werkt nog geen 5 procent. Degenen die werken zijn vaak zelfstandigen (63 procent).