DEN HAAG - Werkgevers krijgen binnenkort een bonus in de vorm van belastingaftrek als ze een mbo-leerling als stagiair nemen. Minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken heeft vrijdag bekendgemaakt dat hij op deze manier concreet invulling wil geven aan afspraken die hij vorig jaar met werkgevers en de vakbeweging tijdens de werktop heeft gemaakt.

Het kabinet heeft tijdens de top een bedrag van 75 tot 135 miljoen euro toegezegd in de strijd tegen jeugdwerkloosheid. Hiervan wordt 40 miljoen euro uitgetrokken om onder meer een belastingaftrek van maximaal 1200 euro per jaar voor werkgevers te financieren als zij een stageplek aanbieden aan mbo-leerlingen. De Geus rekent op ongeveer 70.000 stageplaatsen die drie maanden duren.

Beroepsbegeleidende leerweg

Van die 40 miljoen wordt ook de al bestaande bonus voor werkgevers met een werknemer in een beroepsbegeleidende leerweg, waarbij leren en werken hand in hand gaan, verdubbeld tot 3000 euro. Bovendien krijgen werkgevers een belastingkorting van 300 euro als zij een werknemer de kans geven om kennis die buiten school is opgedaan, zoals werkervaring, om te laten zetten in een diploma. Deze korting geldt tevens voor mensen zonder werkgever die hun élders verworven competenties' willen vastleggen.

Van het geld uit de werktop gaat verder 20 miljoen euro naar het mbo om 20.000 stages te werven voor moeilijk plaatsbare leerlingen en om deze intensief te kunnen begeleiden. Een bedrag van 15 miljoen euro is bedoeld om in het mbo zogenoemde simulatieplekken te creëren om jongeren werkervaring op te laten doen. Zonodig wordt ook nog een bedrag van 60 miljoen euro uitgetrokken om vroegtijdig schooluitval te voorkomen.